Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

W podsufitem.pl dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów. Jeżeli jednak zamówiony przez Ciebie towar posiada wady lub został uszkodzony w trakcie transportu, możesz zgłosić go do reklamacji.

Aby zgłosić reklamację, skontaktuj się z nami:

tel. 22 113 94 98 / sklep@9design.pl

Do reklamacji proszę dołącz:

- dokładny opis oraz zdjęcia wad produktu oraz zdjęcia całości przedmiotu,
- zdjęcie opakowania, w którym zamówienie zostało dostarczone, w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki,
- skan lub wyraźnie zdjęcie protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu),
- informację czy oczekujesz naprawy / wymiany produktu na wolny od wad /obniżenia ceny/ odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy.

Pamiętaj! Na zgłoszenie reklamacji towaru masz 2 lata dwa lata od daty wydania produktu.

 


 

ZWROTY

Produkt nie spełnił Twoich oczekiwań? Możesz go zwrócić bez podawania przyczyny.

Zgłoś nam chęć zwrotu: sklep@9design.pl

Zapakuj bezpiecznie i odeślij towar. Za poprawne spakowanie oraz bezpieczne dostarczenie przesyłki odpowiada jej nadawca. Odsyłany towar wysyłany jest na koszt nadawcy. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem.

Koniecznie opisz paczkę numerem zamówienia, przyspieszy to zwrot środków na Twój rachunek.

Adres do zwrotów: 9d sp. z o.o., ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa

Pamiętaj! Na zwrot towaru masz 30 dni od daty jego odbioru do daty dostarczenia zwracanego towaru do magazynu. Zwrotom nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie Klienta. 


 

Wyciąg z zapisów Regulaminu sklepu podsufitem.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (Zwroty)
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres wskazany w pkt. 3 lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres sklep@9design.pl. Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, pod warunkiem zwrotu towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

2. Sklep wydłuża termin zwrotu do 30 dni, przy czym termin 30 dni jest obliczony jako maksymalny termin pomiędzy datą otrzymania towaru a datą przyjęcia zwracanego towaru do magazynu.

3. Zwracany towar należy odesłać na adres: 9d sp. z o.o., ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa. W przypadku towarów o dużych gabarytach należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną (sklep@9design.pl) w celu ustalenia adresu odesłania zwracanego towaru.

4. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.

5. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.

6. Klient odstępujący od umowy otrzymuje do akceptacji fakturę korygującą, przesłaną przez Sklep drogą elektroniczną lub pocztą (w zależności od wyboru formy dostarczenia faktury).

7. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

8. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.


REKLAMACJE

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada przed Klientem będącym Konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.

2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@9design.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdy to niemożliwe do poinformowania Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

4. Sklep nie jest producentem towarów. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.

5. Ponadto Sklep jest zawsze odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

6. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. Koszt dostarczenia pokrywa Sklep.

8. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

9. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.

 

pixelpixelpixelpixel